VestsjællandsCentret er et shoppingcenter i Slagelse. Vi åbnede tilbage i 1969. Vi er en del af danske shoppingcentre, og har et stærkt samarbejde med Slagelse by.

Vi er et shoppingcenter i Slagelse, der har en topmoderne indretning, der gør at centret fremstår attraktivt og levende for deres kunder. Tilbage i 2015 gennemgik centret en stor modernisering nåede ind- og udvendigt, og er nu i dag et moderne shoppingcenter i Slagelse.

Socialt ansvar 

Socialøkonomisk virksomhed
 
FriRUM Lab er en socialøkonomisk virksomhed, som er placeret i VestsjællandsCentret. 
 En socialøkonomisk virksomhed har et socialt formål, der gavner samfundet. Den skal således have et socialt, kulturelt, sundheds-, miljø- eller beskæftigelsesmæssigt sigte, før den kan karakteriseres som værende socialøkonomisk.

Det kan eksempelvis være, at virksomheden arbejder koncentreret med en bestemt målgruppe. Eksempelvis hvis medarbejderne er udsatte eller er personer med psykisk eller funktionsmæssigt handicap.

Frirum Lab laver workshops med kreative processer, lege og eksperimenter. Vi driver et kreativt laboratorie, hvor man kan blive nysgerrig, undersøge og eksperimentere med mulighederne i materialer, analoge/digitale redskaber og egne kompetencer.
 

Ønsketræ - et samarbejde med Slagelse kommune 

VestsjællandsCentret har et tæt samarbejde med Slagelse kommune, og hvert år, når vi nærmer os december måned, kan du finde et ønsketræ på Atriumtorvet i Centret. Træet og pyntet med julegaveønsker fra børn, der kommer fra udsatte familier i Slagelse kommune. 
 

KLAP medarbejder (kognitivt handicap)

VestsjællandsCentret samarbejder med KLAPjob, som tilbyder løntilskudsjob og fleksjob til mennesker med udviklingshandicap og andre kognitive vanskeligheder. Det gælder uanset om der er tale om mennesker med udviklingshæmning, mennesker med autisme, spasticitet, psykisk sårbare unge eller andre handicap. 

Studiemedarbejder og praktikanter 

VestsjællandsCentret ligger en stor ære i at bidrage til det sociale ansvar. Det betyder at VestsjællandsCentret har et tæt samarbejde med lokale skoler og erhvervsskoler, og VSCS tilbyder derfor både studiearbejde samt praktikplads. 

 

Historie

1969

I 1969 åbnede VestsjællandsCentret i Jernbanegade, centralt i Slagelse by. Før den tid lå der på hver side en stor tømmerhandel. Hvor City3 ligger i dag, lå Silvan. Hvor VestsjællandsCentret ligger lå det, der senere blev til Grønvold & Schou. Da jernbanen kom til byen i 1856 flyttede firmaet til Kalundborgvej, hvor det havde kornmagasin og tømmerhandel. Da pladsen blev for trang, købte man fem td. land i Jernbanegade, hvor der blev indrettet tømmerhandel, savværk og forgylderi. Da man ønskede at udvide i 1960'erne, var der ikke plads i byen og Grønvold & Schou flyttede til Sorøvej. Ved samme lejlighed blev kommunen tilbudt arealet på Jernbanegade, men ville ikke betale den forlangte pris. Køber blev i stedet et aktieselskab oprettet af Hovedstadens Brugsforening og Schou-Epa. Grunden blev senere solgt til et konsortrium af forsikringsselskabet Nye Danske af 1864, Købstædernes Almindelige Brandforsikring og Privatbanken i Kjøbenhavn A/S, der efterfølgende stod for opførelsen og finanseringen af det nye center. Det var landsretssagfører Henrik Hoffmeyer, der havde fået idéen til centret, da han var på besøg i USA, og han havde relationer til Nye Danske af 1864. Forud for opførelsen af centret måtte man igennem en længere proces, hvor krav fra Boligministeriet gav anledning til problemer. I december 1967 pålagde ministeriet Slagelse Kommune at udarbejde en byplanvedtægt. Allerede i januar 1968 vedtog byrådet den krævende byplanvedtægt, men hermed var sagen ikke slut....

I marts 1968 vedtog byrådet en ny byplanvedtægt, der nu omfattede hele området, der afgrænses af Jernbanegade-Østerbro-Skellet-Torvegade-Rådhuspladsen-Smedegade-Nytorv-Nygade og Schweizerpladsen. 

I Januar 1969 blev byplanvedtægten behandlet for sidste gang i byrådet. VestsjællandsCentret åbnede den 20. november 1969 og var dermed det trejde forretningscenter i Danmark. 

Fra starten var der to store supermarkeder, et pengeinstitut og omkring 20 butikker. I begyndelsen blev centret mødt med en vis skepsis.